Tevredenheid & medezeggenschapBij Somnium staat kwaliteit altijd centraal. Wat we doen, willen we zo goed mogelijk doen. Vandaag, morgen, volgende week, gewoon altijd. Daarom kijken we steeds heel kritisch naar onszelf en stellen we hoge eisen aan alles wat we doen. We vinden het belangrijk dat onze kwaliteit ook officieel vastligt. Daarom heeft Somnium hard gewerkt aan het behalen van de ISO certificering.

Al onze begeleiders zijn vanzelfsprekend gekwalificeerd voor het begeleiden van mensen met autisme of een ander gedrags- of leerprobleem. Vanzelfsprekend willen we weten of de mensen die we begeleiden tevreden zijn over de kwaliteit die we bieden. Daarom vragen we daar regelmatig naar. We vragen ook of er dingen zijn die we anders of beter kunnen doen. Daar gaan we graag over in gesprek. Het zorgplan staat daarbij centraal. We kijken sowieso elk half jaar of het bijgesteld moet worden, maar als het nodig is kan dat ook op andere momenten.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijke kwaliteitsverbeteringen. We willen deze aanpak graag verankeren door het samenstellen van een Cliënten Raad. We hebben samen met Hai-5 al een Centrale Cliënten Raad, maar we willen op termijn ook een lokale Cliënten Raad samenstellen. Wil jij met ons meedenken, dan ben je van harte welkom. Neem gerust contact met ons op.