Organisatie

Om ervoor te zorgen dat de begeleiders van Somnium zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, is het belangrijk dat onze organisatie op rolletjes loopt. We letten daarbij scherp op een goede registratie van de begeleiding, maar ook op een zo laag mogelijke administratieve last voor onze begeleiders. Somnium heeft een platte organisatie, waarin de teams zoveel mogelijk zelfsturend zijn. Het bestuur staat middenin de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat onze cliënten de zorg en begeleiding krijgen die het beste bij hen past. Onderlinge betrokkenheid, draagkracht, samen realiseren van zorgdoelen. Dat is waar we binnen de organisatie van Somnium samen voor staan.