Organisatie

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, is het belangrijk dat onze organisatie op rolletjes loopt. We letten daarbij scherp op een goede registratie van de begeleiding, maar ook op een zo laag mogelijke administratieve last voor onze begeleiders. Somnium heeft een platte organisatie, waarin we empowered en vanuit de krachten van de medewerkers werken. Het bestuur staat middenin de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat onze cliënten de zorg en begeleiding krijgen die het beste bij hen past. Onderlinge betrokkenheid, draagkracht, samen realiseren van zorgdoelen. Dat is waar we binnen de organisatie van Somnium samen voor staan.

Vanaf 1 december 2022 is Somnium onderdeel van Tobas Jeugdhulp

In 2023 zullen alle onderdelen van Somnium worden gemigreerd naar Tobas Jeugdhulp.  Alle systemen worden samengevoegd en ook de medewerkers gaan over naar door Tobas Jeugdhulp. Naar verwachting zal in 2024 de samenvoeging gecompleteerd worden, waarna we als Tobas Jeugdhulp verder gaan.

Werkgebieden Somnium

 
STICKERS WEBSITE GROENE ZORG

PGB / WLZ

Vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt door beide stichtingen ook begeleiding PGB-WLZ aangeboden in heel Zuid-Limburg