Complimenten en klachten


Vanzelfsprekend doen de medewerkers van Somnium er alles aan om zo’n goed mogelijke zorg en begeleiding te leveren. Wij genieten van het krijgen van complimenten, maar horen ook graag welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Mochten er dingen voorvallen waar je niet tevreden over bent dan laat ons dit direct weten. Het is voor zowel jou als ons belangrijk dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met de betrokken medewerker. Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd terecht bij de Leidinggevende Ambulant.

Mocht je er met de betreffende medewerker en/of Leidinggevende Ambulant niet uitkomen dan kun je contact opnemen met de Directeur Ambulant, Niels Reinders


Externe klachtencommissie

Somnium is aangesloten bij de externe Klachtencommissie Klachtenportaal Zorg voor zowel Jeugdzorg als WMO.

Klachtenportaal Zorg biedt als onafhankelijke klachtenbehandelaar klachtenregelingen voor kleinschalige zorgaanbieders. Onze cliënten en vertegenwoordigers van onze cliënten van kunnen een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg, waarna de passende procedure gestart wordt.

Voor meer informatie betreffende het klachtenreglement en de klachtenprocedure verwijzen wij naar de website van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure