Teleurgesteld of niet tevreden? Laat het ons weten!


Somnium wil er graag alles aan doen om het je naar de zin te maken en je op de best mogelijke wijze te helpen. Maar soms kan het gebeuren dat je vindt dat je door Somnium niet zo goed geholpen bent. Het kan ook zijn dat je klachten hebt over de behandeling door iemand die bij Somnium werkt.
Blijf er niet mee lopen, vertel het ons. We willen graag naar je luisteren. Daarnaast willen we ons uiterste best doen om dit samen met jou op te lossen. Een klacht is belangrijk omdat we graag willen weten wat we niet goed doen. Daarvan kunnen we veel leren om het daarna voor jou maar ook voor anderen beter te doen.

Hoe kun je een klacht indienen?

Per post: stuur een brief naar:

Somnium,
T.a.v. de klachtenfunctionaris,
Postbus 5356
6130 PJ Sittard.

Vermeld hierbij het volgende:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mailadres en een korte omschrijving van de klacht.

Na binnenkomst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris van Somnium zo spoedig mogelijk contact met je op. De klachtenfunctionaris werkt conform de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in zorg (Wkkgz).
Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Het liefst willen we de klacht samen met jou oplossen. Het kan ondanks alle inspanningen van beide kanten toch voorkomen dat je een klacht wilt melden. Voor alle jeugdige cliënten en hun cliëntvertegenwoordigers die zorg ontvangen van Somnium gefinancierd uit de Jeugdwet hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij kunnen terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Voor WMO en PGB cliënten van Somnium treed de klachtenfunctionaris ook op als vertrouwenspersoon.

Hoe meld je dit?

  1. Ga naar www.akj.nl
  2. Kies contact en vervolgens Klachtenformulier of bel 088 555 1000
  3. Vul het klachtenformulier online in en druk op verzenden
  4. De vertrouwenspersoon belt je vervolgens op om jouw klacht te bespreken en uit te leggen hoe hij of zij jou kan helpen je klacht in te dienen.