In Hoensbroek werd een oud schoolgebouw onder de naam 'De Woontuin' omgevormd tot ‘een unieke combinatie van zorg, wonen, wijk- en arbeidsparticipatie, duurzaamheid én samenwerking’. Een complex met tien woonstudio’s verhuurt aan mensen met verschillende niveaus van zorgbehoefte.

Het is een wooninitiatief voor jonge moeders en vaders die samen begeleiding ontvangen rondom hun ouderschap, op een integrale en intensieve wijze, in combinatie met Beschermd Wonen voor de ouder zelf. Het doel hiervan is om te zorgen voor uitstroom in de wijk: Jonge ouders zijn binnen hun vermogens in staat om weer zorg te dragen voor de veiligheid en ontwikkeling van hun kind en om op eigen kracht te participeren in de maatschappij.

Ook begeleiden we binnen De Woontuin mensen met psychische kwetsbaarheid die bij hun zelfstandig wonen intensieve begeleiding behoeven. De begeleiding geschiedt door professionele zorgverleners en gaat uit van de autonomie en het herstellend vermogen van de cliënten. Voor een aantal van deze mensen heeft de aan hen te verlenen, noodzakelijke zorg, een langdurig karakter. Deze cliënten vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Daarnaast heeft De Woontuin een functie voor jongeren die bij instroom 24 uurs zorg nodig hebben en die na het aanspreken van hun leervermogens mogelijk kunnen uitstromen in de wijk en met enkele uren begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. We werken binnen De Woontuin met de levensdomeinen. We versterken elk domein naar een hogere zelfstandigheid en we stimuleren eigen regie.