Coronavirus


Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 28 april. In het verlengde hiervan heeft Somnium besloten om de reeds ingezette maatregelen te verlengen tot en met 28 april.

De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep, bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 28 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 28 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni.

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

Wat betekent dit in de praktijk voor de begeleiding van Somnium?

Somnium helpt de periode te overbruggen, daar waar mogelijk door telefonisch contact te onderhouden of middels beeldbellen. Wanneer dit onvoldoende is, wordt er samen gekeken of er een huisbezoek mogelijk is.

De begeleiders zullen geen kinderen (en ouders) meer vervoeren.

De locaties van Somnium zijn gecontroleerd geopend. Dit geldt voor de BPR en alle buitenlocaties. Dit houdt in dat wanneer alleen telefonisch contact onvoldoende is ter overbrugging, de begeleiding op één van de locaties van Somnium kan plaatsvinden. De begeleider stemt met u af op welk tijdstip en op welke dag dit kan worden ingepland. De afstand van 1,5 meter zal hierbij worden gehandhaafd. Het vervoer kan niet door Somnium worden geregeld.

Bovenstaande maatregelen gaan per direct van kracht. Zodra hier wijzigingen in aangebracht worden, zal u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.


pdf