ComIT! brengt de mensen die om je heen staan, die jij belangrijk vindt en vertrouwt bij elkaar. Dat kunnen je ouders, broers of zussen of andere familieleden zijn, maar ook je begeleiders bij Somnium, de leerkrachten op school, de trainer van de voetbalclub of de buurvrouw die je helpt als je uit school komt. ComIT! werkt via computer of tablet. In dit programma kun je bijvoorbeeld de afspraken met Somnium en je huiswerk terugvinden. Ook de mensen om je heen kunnen dat zien, zodat ze je kunnen helpen als dat nodig is. Via ComIT! kun je elkaar heel makkelijk bereiken!

ComIT! gaat over communicatie en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van Somnium die bij jou betrokken zijn goed samenwerken. Somnium biedt altijd maatwerk. Dat doen we in het persoonlijke contact met jou en de mensen om je heen. Daarnaast maken we gebruik van de kracht van jouw netwerk: de mensen die dicht bij je staan. Daarvoor gebruiken we ComIT! als hulpmiddel. Het is het belangrijk om van elkaar te weten wie wat doet, wanneer en waarom. Via ComIT! gaat dat heel makkelijk en snel.

Ook ComIT! is maatwerk. We kijken steeds wie er bij betrokken moet zijn en ook voor hoe lang. Jouw belang staat daarbij steeds voorop. Ook ComIT! moet een veilige omgeving zijn, waar jij ook echt wat aan hebt. Er zijn functies voor overleg, samenwerking en begeleiding. Binnen ComIT! is alles er op gericht om jou te helpen je doelen te bereiken. Somnium richt een omgeving in, die jou, je ouders, de leerkrachten en andere hulpverleners met elkaar verbindt. Ze leveren ieder een eigen bijdrage, communiceren en werken samen binnen ComIT!. Zo kun je video bellen in een afgeschermde en beveiligde website en er is ook ruimte om thuis te leren in plaats van op school als het bijvoorbeeld tijdelijk niet lukt om naar school te gaan. Via ComIT! blijf je dan toch bij.

ComIT! wordt niet voor iedereen gebruikt die begeleiding krijgt van Somnium. Er wordt altijd gekeken of het bij je past en of je er ook daadwerkelijk wat aan hebt. Als dat zo is wordt ComIT! stap voor stap opgebouwd en ingericht. Wat gaan we er op zetten, wie laten we meedoen, hoe gaan we school erbij betrekken, daar maken we samen afspraken over. Jouw ComIT! kan ook altijd worden aangepast als dat nodig is. Samen met je begeleider blijf je zelf de baas over jouw ComIT!.

Voor meer informatie over het ComIT! verwijzen wij u naar de website van ComIT!


ChildPoint FunctioneringsProfiel (FP)

Met dit digitale instrument kunnen kinderen snel gescreend worden en hun huidige functionerings-niveau in kaart gebracht worden. Voor het opstellen van een FP is geen specialist nodig. Het instrument wijst de weg. De invuller volgt systematisch de aangegeven stappen. Het FP begint met een (digitale) vragenlijst die in 45 minuten laagdrempelig is in te vullen door ouders, school of zorgverleners in het veld. De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, zodanig dat direct zichtbaar is waar NU de grootste zorg ligt. Dit maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk, zonder dat sprake is van overdiagnostiek, of onderdiagnostiek. Bovendien kunnen genomen beslissingen kritisch beoordeeld worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: "Gaat het nu beter met het kind?" Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk. En dat is het uitgangspunt voor het sturen in de zorg voor individuele en groepen kinderen

Voor meer informatie over het FunctioneringsProfiel verwijzen wij u naar de website van Childpoint