Vanwege problemen in de afstemming met de maatschappij, school, en/of thuis of bepaalde ondersteuningsbehoeften, kunnen kinderen of jongeren problemen hebben met naar school gaan. Dit heeft een hele grote impact op het leven van de jeugdigen en hun omgeving. Bij de Beter Passend Route+ (BPR+) geven we deze jeugdigen weer de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

De BPR+ is een vorm van zorg waarbij, afhankelijk van het perspectief, door middel van begeleiding uiteindelijk weer onderwijs, werk of dagbesteding kan worden gevolgd. Jeugdigen die op school zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen kunnen bij ons terecht om te werken aan de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, taakgericht werken (executieve functies), samenwerken, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, omgaan met tegenslagen/veranderingen, omgaan met uitgestelde aandacht/hulp vragen, keuzes maken en reflecteren op eigen handelen.

Aan deze vaardigheden wordt gewerkt door activiteiten uit te voeren in het groen, via sport&spel en met andere soorten activiteiten of trainingen (ervarend leren). Dit kan één op één met begeleiding of samen met andere jeugdigen.
BPR+ wordt aangeboden op verschillende locaties op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15:00 uur.

Voor de activiteiten in het groen hebben we een aantal buitenlocaties, zoals De Moestuin in Urmond, Wijngaard Aldenborgh in Eys en De Paardenboerderij in Nuth.

Wanneer een jeugdige nog moeite heeft om van thuis uit op de locatie te komen, komen we eerst voor begeleiding aan huis om de overstap naar activiteiten buitenshuis te kunnen maken. Wanneer we een overvraging zien bij cliënten, zetten we het 'groene activiteiten' in als middel om het hoofd leeg te maken en ruimte te creëren voor verandering.

Zo stemmen wij af op de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en zijn/haar systeem waardoor onze begeleiding echt maatwerk is. Met behulp van de begeleiding van Somnium wordt er gewerkt aan (re-)integratie op school, werk of een dagbestedingsplek. De overgang verloopt geleidelijk. Bij opbouw van de uren op school, het werk of de dagbesteding, wordt de begeleiding van Somnium steeds verder afgebouwd, tot de jeugdige zelfstandig kan deelnemen. We werken naar een perspectief en uitstroom in de maatschappij.