Autisme Netwerk Zuid-Limburg


In 2016 en 2017 hebben een aantal partijen de opdracht opgepakt om in Zuid-Limburg te komen tot een nieuw Autisme Netwerk. Voorjaar 2017 was het Autisme Netwerk Zuid-Limburg een feit. Somnium was en is nauw betrokken bij dit netwerk.

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg wil de bekendheid over en het inzicht in autisme vergroten, de participatie van mensen met autisme verbeteren en werken aan een effectieve en autismevriendelijke krachtenbundeling/samenwerking in de regio en binnen gemeenten.

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg doet alles samen: samen besturen, samen uitdragen. Alle betrokkenen doen ertoe en vormen samen het netwerk. Het netwerk stelt het belang van mensen met autisme centraal en speelt daarbij zoveel mogelijk in op de actualiteit. Het Autisme Netwerk Zuid/Limburg brengt ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke deskundigheid bij elkaar. Samenwerken, kennis delen en openstaan voor elkaar.

Delen van informatie/tools en gebruik maken van wat collega’s in andere regio’s al gebruiken of doen. En vooral ook zorgen dat het netwerk zichtbaar en daarmee ook vindbaar is voor mensen met autisme en hun omgeving.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.autismenetwerkzuidlimburg.nl (in ontwikkeling)