SAMEN...
Vanuit het hart,
Betrokken vanuit de relatie

Somnium stimuleert cliënten om zelf de regie over hun leven te behouden en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen de krachten en vergroten de competenties. We werken samen naar een perspectief. Om dit te kunnen bewerkstelligen is vaker een grote verandering nodig. Door competenties te vergroten, vaardigheden aan te leren en samen nieuwe routes te bewandelen versterken we de omslag naar een stabieler pad en een toekomst waarin de cliënt vanuit een eigen keus handelt.

Stichting Somnium Begeleiding en Stichting Somnium Zorg bieden jeugdhulp, jeugdbehandeling, begeleiding WMO en beschermd wonen (TOBW) vanuit Zorg in Natura. Vanuit de Wet Langdurige zorg bieden we begeleiding vanuit PGB-WLZ. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding op scholen via de jeugdwet, doelgroepsarrangementen Talententuin en via onderwijspartners.
Vanaf 1 december 2022 is Somnium onderdeel van Tobas Jeugdhulp 
1Home 2.0
2Home 2.0
3Home 2.0
4Home 2.0
5Home 2.0
BUTTONS NWSHome 2.0